Preskočiť na obsah

Výstavba kaštieľa

Stavebno – historický vývoj kaštieľa.

Dejiny Hodkoviec sú úzko späté s dejinami Spišského hradu. Do 17. storočia boli samostatnou obcou, neskoršie sa stali majerom, ktorý až do zrušenia poddanstva patril priamo Spišskému hradu. Poslednými zemepánmi a majiteľmi Hodkoviec boli od roku 1639 až do roku 1945 Csákyovci.

Pravdepodobne už v 17. storočí, možno okolo roku 1702, si tu dal v záujme väčšieho pohodlia Štefan Csáky postaviť kaštieľ, jeho prvotná podoba nie je známa. celý komplex budov pomenoval  „ casstelum subarcense“ – kaštieľ v podhradí.

Po jeho smrti zdedili kaštieľ jeho synovia. Prvú veľkolepú prestavbu realizoval po roku 1780 gróf Emanuel Csáky v duchu ranného klasicizmu a empíru, pri kaštieli vytvoril rozsiahly francúzsky park.

Okolo roku 1815 bol upravený hlavný vstup v severnom krídle na spôsob vestibulu klenutého kazetovou kupolou a celá budova bola prefasádovaná.

Ďalšími úpravami so snahou o stálu modernizáciu budovy sa porušila slohová čistota architektúry. Druhú rozsiahlejšiu prestavbu v historizujúcom štýle realizoval po roku 1860 gróf Koloman Csáky. K jednopodlažnej stavbe v pôdorysnom tvare písmena „U“ pribudoval západné krídlo s dvoma vežami uprostred, čím sa komplex pôdorysne uzavrel.