Preskočiť na obsah

Pomocné hospodárstvo

Ovocný sad, Bylinková záhrada, Sklenníky, Zvieratá

Bylinková záhrada, ovocný sad, skleníky, záhrada, areál zariadenia

Bylinky sú obľúbené, oddávna zbierané, ale aj pestované rastliny. Zaraďujeme sem i mnohé domáce koreniny, používané v kuchyni na dochucovanie surových a varených jedál, ale aj konzervovaných produktov. Zahŕňame sem aj aromatické rastliny, ktoré pôsobia svojou vôňou a používajú sa v rôznych formách na podporu zdravia či uvoľnenie. Prvé bylinky začali pestovať benediktínski mnísi v kláštorných záhradách. Aj prvé ohradené záhradky pri príbytkoch vznikli na dopestovanie byliniek – koreninových, liečivých a aromatických rastlín – pre potreby kuchyne, domácnosti a ľudového liečiteľstva.

Bylinky používame v našom zariadení v čerstvom i sušenom stave. V bylinkovej záhrade prijímatelia pestujú levanduľu, materinu dúšku, mätu piepornú a iné liečivé bylinky, z ktorých si môžu celoročne pripravovať  čaje.

Počas letných mesiacov prijímatelia kosia trávnaté plochy v areály zariadenia a rovnako aj v ovocnom sade, sušia a uskladňujú pokosenú trávu pre zvieratá. V jeseni je rozvoj pracovných zručností zameraný na zber lístia a v zimných mesiacoch prijímatelia pomáhajú pri odpratávaní snehu.

Skleníky sú určené nielen na pestovanie priesad zeleniny, ktoré sa následne vysádzajú na políčkach, ale aj na pestovanie rôznych druhov kvetov, ktoré sa vysádzajú v areáli – francúzsky par, anglický park, átrium a podobne.