Preskočiť na obsah

Odkazy na zákony a inštitúcie

Zákon o neziskových organizáciách : https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1997/213/20181101

Zákon o sociálnych službách :  https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/448/20181101

Zákonník práce : https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2001/311/20180501

Sociálna poisťovňa : https://www.socpoist.sk/home-fzh/5s 

Finančná správa : https://www.financnasprava.sk/sk/titulna-stranka

Všeobecná zdravotná poisťovňa :  https://www.vszp.sk/

ZP Dôvera : https://www.dovera.sk/

ZP UNION : https://www.union.sk/

Európska únia : https://europa.eu/european-union/index_sk