Preskočiť na obsah

Sociálne služby

Domov sociálnych služieb Domovina n.o. so sídlom v Žehre, časť Hodkovce č. 1, okres Spišská Nová Ves – Košický samosprávny kraj, poskytuje svoje služby pre prijímateľov s mentálnym postihnutím. Zariadenie je prispôsobené pre prijímateľov mužov od 18-násť rokov. Kapacita prijímateľov v sociálnom zariadení je 100 prijímateľov s mentálnym postihnutím a 12 prijímateľov s diagnózou schizofrénia. Zariadenie je v celoročnej prevádzke 24 hodín denne. O spokojnosť prijímateľov v zariadení sa stará spolu v priemere 65 zamestnancov.

Areál zariadenia tvoria :

  • Kaštieľ – ubytovacia časť pre prijímateľov a otvorená expozícia pre turistov.
  • Administratívne budovy – kancelárie vedenia zariadenia, jedáleň, kuchyňa, denné miestnosti pre prijímateľov.
  • Pavilón – klubovňa pre voľno časové aktivity prijímateľov.
  • Hospodárske budovy – ustajňovacie priestory, skleníky.
  • Remeselné dielne.

V prípade akých koľvek iných informácií nás kontaktujte.