Preskočiť na obsah

Kontakt

Kontakt

DOMOVINA, n.o. Žehra časť Hodkovce č. 1 053 61 Spišské Vlachy

IČO: 35582201
DIČ: 2022252045

053 449 5232
domovina@domovina-no.sk

Zápis v registri neziskových organizácií pod č. OVVS / 30 / 2006,

Štatutárny orgán : Ing. Ladislav Vastuško, riaditeľ

ladislav.vastusko@domovina-no.sk

15d-300x200

Ing. Ladislav Vastuško

Riaditeľ

ladislav.vastusko@domovina-no.sk +421918 667 656
4-300x200

Mgr. Daniela Chovancová

Vedúca sociálneho úseku

daniela.chovancova@domovina-no.sk +421911 469 869
6-300x200

Ing. Zuzana Fabianová

Vedúca ekonomicko – technického úseku

zuzana.fabianova@domovina-no.sk +421905 398 463
15-300x200

Ing. Daniela Čurillová

Personálny úsek

daniela.curillova@domovina-no.sk +421911 381 019
9-300x200

Miroslav Gromovský

Vnútorná prevádzka

miroslav.gromovsky@domovina-no.sk +421911 488 381
14-300x200

Ing. Ivana Špaková

Ekonomický úsek

Ivana.spakova@domovina-no.sk +421910 190 053
15a-300x200

Bc. Anna Kišáková

Hlavná zdravotná sestra

anna.kisakova@domovina-no.sk +421905 390 961
8-1-300x200

Terézia Vošková

Stravovacia prevádzka

terezia.voskova@domovina-no.sk +42910 420 333
5-1-300x200

Igor Bodo

Sociálny turizmus a remeselná dielňa

igor.bodo@domovina-no.sk +421944 808 121