Preskočiť na obsah

2% z vašej dane

Vážení príbuzní našich prijímateľov a podporovatelia

  Fyzické osoby, ale aj firmy na Slovensku môžu každoročne poukázať určité percento 
zo svojej zaplatenej dane z príjmov, ktoré nám pomôžu skvalitniť služby ako 
poskytovateľovi sociálnych služieb.
K našim úlohám patrí aj organizovanie kultúrnych, spoločenských, rekreačno-poznávacích 
a športových aktivít, ktoré umožňujú integráciu a inklúziu našich klientov v našej 
spoločnosti. Príspevky z daní fyzických a právnických osôb nám pomáhajú napĺňať naše 
poslanie pomoci. Jednou z možností ako naše aktivity podporiť, je aj darovanie 2 %, 
príp. 3 % daní. V prípade, že sa tak rozhodnete, postupujte nasledovne: 
- 2% z dane z príjmov môžete poukázať, ak požiadate svojho zamestnávateľa 
 o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.
- Potom vyplňte tlačivo “Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane”.
- Najneskôr do 30. apríla 2024 pošlite vyplnené tlačivo “Vyhlásenie o poukázaní 2% dane” 
 spolu s “Potvrdením o zaplatení dane”, ktoré Vám vystaví Váš zamestnávateľ, hociktorému 
 Daňovému úradu, alebo tlačivá pošlite k nám do : DOMOVINA, n.o. 053 61 Žehra časť 
 Hodkovce 1 a my už zabezpečíme jeho odoslanie. 

  Zároveň ďakujeme všetkým, ktorí ste nás v minulom roku podporili a veríme, že aj 
v tomto roku sa rozhodnete podporiť našu neziskovú organizáciu DOMOVINA, n. o. 

Tlačivá na rok 2023: