OZNAM

Odo dňa 17.5.2021 na základe zlepšenia epidemiologickej situácie v súvislosti s ochorením Covid – 19 je možné opätovne realizovať návštevy prijímateľov v DSS.

V prípade potreby a ďalších informácií kontaktujte vedúcu sociálneho úseku Mgr. Danielu Chovancovú, tel. kontakt: 0911 469 869, e-mail: daniela.chovancova@domovina-no.sk

Ďakujeme.

Milí priatelia,

vitajte na webových stránkach neziskovej organizácie Domovina so sídlom v Žehre časť Hodkovce.

Domovina, n. o.  je neverejným poskytovateľom sociálnych služieb. Poskytuje sociálne služby celoročnou pobytovou formou fyzickým osobám, ktoré sú z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu alebo ťažkého zdravotného postihnutia odkázané na pomoc inej fyzickej osoby v:

  • domove sociálnych služieb
  • špecializovanom zariadení


Našim poslaním je vytvoriť prijímateľom sociálnych služieb zmysluplný, dôstojný a plnohodnotný život s podporou k samostatnosti a začleneniu do spoločnosti.