Preskočiť na obsah

História záhrad

Anglické záhrady

Anglické a francúzske záhrady sú sentimentálne. Blízkosť cintorína, kaplnky, hrobky a náhrobných kameňov sú charakteristické znaky tzv. sentimentálnych záhrad. Ich prítomnosť vytvára  bezprostredný vzťah medzi kultom prírody a kultom smrti, robí záhradu blízkou pre tu žijúcich.

V roku 1803 Emanuel Csáky, ktorý záhradu vybudoval a Rombauer János, prešovský maliar, zobrazili záhradu na 24 obrazoch. Hoci o záhrade ani o stavbách sa nenašiel pôvodný plán, vnuk staviteľa, Kálman Csáky v roku 1888 nechal na základe zachovanej štruktúry záhrady vypracovať plán stavby.

Koncom 18. storočia Emanuel Csáky s manželkou  vybudovali záhradu okolo kaštieľa. Pred kaštieľom zachovali francúzsku záhradu v strede s fontánou a s veľkým kvetinovým košom. Ako všade v sentimentálnych záhradách aj tu v Hodkovciach umiestnili záhradný nábytok, menšie stavby a ihrisko do záhrady.

V roku 1800 sa stáli známym divadlá v parku, pri kaštieli. Amfiteáter v Hodkovciach, ako aj inde, tvoril časť záhrady preto nazývame aj ako záhradné divadlo či zelené živé ploty záhrady. Bolo vybudované pódium, asi 6 metrov od pódia bol živý zelený plot a tu medzi pódiom a plotom vytvorili priestor pre orchester a za ním pre obecenstvo. Napravo a naľavo sa nachádzali šatne, ktoré boli oddelené tiež zeleňou  a lóže boli vybudované v stromoch, okolo nich boli nižšie kríky aby hostia dovideli na pódium.