Preskočiť na obsah

Stravovanie je poskytovanie stravy v súlade so zásadami zdravej výživy a s prihliadnutím na vek a zdravotný stav prijímateľa sociálnej služby podľa stravnej jednotky. Zabezpečuje sa prípravou stravy vo vlastnej stravovacej prevádzke. 

Prijímateľom sociálnej služby sa poskytuje celodenné stravovanie a stravujú sa v spoločnej jedálni. Za celodenné stravovanie sa považujú raňajky, obed, večera a dve vedľajšie jedlá (desiata, olovrant). Pri diabetickej diéte sa za celodenné stravovanie považujú raňajky, obed, večera a tri vedľajšie jedlá (desiata, olovrant a druhá večera). Prijímateľ sociálnej služby môže, na základe odporúčania lekára, požiadať o diétne stravovanie.