Preskočiť na obsah

Sociálne poradenstvo, v zmysle § 19 odsek 1 zákona o sociálnych službách, je „odborná činnosť zameraná na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii“. Vykonáva sa na úrovni základného sociálneho poradenstva a špecializovaného sociálneho poradenstva.  

V zariadení sa poskytuje základné sociálne poradenstvo a poskytujú ho vedúci sociálno – opatrovateľského úseku a sociálny pracovník:

  1. osobne, v kancelárii vedúceho sociálno – opatrovateľského úseku, v pracovných dňoch od 07.00 – 15.00 hod.,
  2. telefonicky, na tel. č. 053/4495232 alebo 0911/469869, v pracovných dňoch od             07.00 – 15.00 hod., 
  3. prostredníctvom elektronickej pošty na adrese  domovina@stonline.sk 
  4. písomne (listová zásielka).