Preskočiť na obsah

Rozvoj pracovných zručností

Rozvoj pracovných zručností je v zmysle § 23 zákona o sociálnych službách „odborná činnosť na osvojenie pracovných návykov a zručností fyzickej osoby pri vykonávaní pracovných aktivít pod odborným vedením na účel obnovy, udržania alebo rozvoja jej fyzických schopností, mentálnych schopností a pracovných schopností a jej začlenenia do spoločnosti“.

Poskytovateľ sociálnych služieb zabezpečuje rozvoj pracovných zručností na základe individuálnych potrieb prijímateľa sociálnej služby. Aktivity, súvisiace s rozvojom pracovných zručností, prebiehajú v priestoroch zariadenia, v jeho bezprostrednom okolí, aj mimo zariadenia.

V rámci rozvoja pracovných zručností sa zameriavame na uvedené oblasti:

  1. sebaobsluha,
  2. domáce práce,
  3. práce pri úprave okolia zariadenia,
  4. pestovanie kvetín, zeleniny, byliniek,
  5. výroba vlastných výrobkov z rôznych materiálov, výroba vianočných a veľkonočných ozdôb, ručné práce, tkanie koberčekov,
  6. separácia komunálneho odpadu,
  7. starostlivosť o zvieratá (kŕmenie, čistenie),
  8. sprievodcovstvo (sociálny turizmus).

Rozvoj pracovných zručností je jednou z aktivít poskytovateľa sociálnych služieb a dôležitým nástrojom pri zvyšovaní kvality poskytovaných sociálnych služieb. Zároveň je významným nástrojom v procese sociálnej integrácie prijímateľov sociálnej služby.