Preskočiť na obsah

Ošetrovateľská starostlivosť

Zariadenie zabezpečuje poskytovanie zdravotníckej starostlivosti prostredníctvom ambulancie praktického lekára pre dospelých a odborných ambulancií v zdravotníckych zariadeniach.  Prijímateľom sociálnej služby je poskytovaná nevyhnutná starostlivosť na základe odporúčania lekára, základná ošetrovateľská starostlivosť zodpovedajúca ich zdravotnému stavu, potrebná primeraná podpora a pomoc pri stravovaní, hygiene a zabezpečovaní základných životných potrieb. Základná ošetrovateľská starostlivosť je zameraná na menej náročné činnosti, vykonávané v štandardných podmienkach.