Úvod

Milí priatelia,

vitajte na vebových stránkach domova sociálnych služieb DOMOVINA n. o. so sídlom v Žehre – Hodkovciach. Poslaním domova sociálnych služieb je vytvoriť prijímateľom sociálnych služieb s mentálnym postihnutím zmysluplný, dôstojný a plnohodnotný život s podporou k samostatnosti a začleneniu do spoločnosti na základe ich individuálnych schopností a znalosti. 

Poskytujeme aj služby v špecializovanom zariadení pre prijímateľov aj s diagnózou schizofrénia. Domov sociálnych služieb sa nachádza v Košickom samosprávnom kraji, v okrese Spišská Nová Ves, v blízkosti Spišského hradu v priestoroch historického kaštieľa a ostatných objektov – historické parky, kaplnka, cintorín, ktoré boli v minulosti majetkom rodu Csákyovcov.

 Vstup do areálu počas turistickej sezóny ( marec – október) je od 9:00 hod. do 16:00 hod.