Úvod

Milí priatelia,

vitajte na webových stránkach domova sociálnych služieb DOMOVINA n. o. so sídlom v Žehre – Hodkovciach. Poslaním domova sociálnych služieb je vytvoriť prijímateľom sociálnych služieb s mentálnym postihnutím zmysluplný, dôstojný a plnohodnotný život s podporou k samostatnosti a začleneniu do spoločnosti na základe ich individuálnych schopností a znalosti.

Poskytujeme aj služby v špecializovanom zariadení pre prijímateľov aj s diagnózou schizofrénia.

Domov sociálnych služieb sa nachádza v Košickom samosprávnom kraji, v okrese Spišská Nová Ves, v blízkosti Spišského hradu v priestoroch historického kaštieľa a ostatných objektov – historické parky, kaplnka, cintorín, ktoré boli v minulosti majetkom rodu Csákyovcov.

Vstup do areálu počas turistickej sezóny ( marec – október) je od 9:00 hod. do 16:00 hod.

 

 

 

12.8.2018    "Slovensko v obrazoch"  - krátky televízny šot o Hodkovciach a sociálnom turizme :

 

( časový úsek 6 :33 min - 12 : 15 min )

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13156/163543#393

 

 

 

Aktuálne Informácie

Kultúrne leto 2018
Športová olympiáda

Dňa 17.10.2013 sa vybraní prijímatelia nášho domova sociálnych služieb zúčastnili na 8. ročníku športovej olympiády v Sp. Novej Vsi, ktorú organizoval domov sociálnych služieb NÁŠ DOM. Súťažilo sa vo viacerých športových disciplínach jednotlivcov a družstiev.

Otvorenie remeselnej dielne

Dňa 26.9.2013 o 11:00 hod. sa uskutočnilo slávnostné otvorenie remeselnej dielne po rekonštrukcii. Remeselná dielňa sa nachádza v centre mesta Spišská Nová Ves, na Letnej ulici č. 49 v bráne medzi Turistickým informačným centrom a reštauráciou Nostalgia.