Domov

Milí priatelia,
vitajte na webových stránkach domova sociálnych služieb DOMOVINA n. o. so sídlom v Žehre – Hodkovciach. Poslaním domova sociálnych služieb je vytvoriť prijímateľom sociálnych služieb s mentálnym postihnutím zmysluplný, dôstojný a plnohodnotný život s podporou k samostatnosti a začleneniu do spoločnosti na základe ich individuálnych schopností a znalosti.

Poskytujeme aj služby v špecializovanom zariadení pre prijímateľov aj s diagnózou schizofrénia.

Domov sociálnych služieb sa nachádza v Košickom samosprávnom kraji, v okrese Spišská Nová Ves, v blízkosti Spišského hradu v priestoroch historického kaštieľa a ostatných objektov – historické parky, kaplnka, cintorín, ktoré boli v minulosti majetkom rodu Csákyovcov.

Vstup do areálu počas turistickej sezóny ( marec – október) je od 9:00 hod. do 16:00 hod.

pozadie

 

 

Na financovaní zariadenia sa spolupodieľa Košický samosprávny kraj.