Fyzioterapia (rehabilitácia) v Domovine n. o.

Poslaním nášho domova sociálnych služieb je vytvoriť prijímateľom s mentálnym postihnutím zmysluplný, dôstojný a plnohodnotný život, ktorý podporuje klientov k samostatnosti a začleneniu do spoločnosti. Rôznymi pracovnými aktivitami sa podporuje mentálny rast klientov čo pozitívne ovplyvňuje ich duševnú harmóniu. Avšak, naša Domovina sa okrem starostlivosti o duševnú rovnováhu prijímateľov zaoberá aj starostlivosťou o osovo pohybový aparát. V priestoroch DSS bolo vytvorený fyziatricko – rehabilitačný úsek, ktorého hlavnou prioritou je prevencia aj samotná liečba chorôb pohybového ústrojenstva.

Cieľom je prostredníctvom rôznych procedúr fyzikálnej terapie zabezpečiť prevenciu degeneratívnych ochorení pohybového systému, aktiváciu svalového systému, ako aj liečbu už pretrvávajúcich ťažkosti osového systému.

V rámci zdravotno-liečebného procesu DSS poskytuje svojim klientom na základe ich postihnutia rehabilitáciu, ktorá prostredníctvom rôznych metodík vedie klientov k čo najväčšej samostatnosti a sebestačnosti, prispieva k zlepšeniu kvality života, k zlepšeniu rozsahu pohyblivosti a k celkovému vegetatívno -psychickému preladeniu.

Poskytovaná fyziatricko- rehabilitačná starostlivosť a procedúry:

 • individuálna liečebná telesná výchova,
 • skupinová liečebná telesná výchova,
 • cvičenie na instabilných plošinách,
 • aktívne asistované cvičenia v správnom pohybovom vzorci,
 • metódy Kabat, Bobath, cvičenie zamerané na správne držanie tela podľa Ľudmily Mojžišovej,
 • termoterapia (terapia teplom): rašelina, lavatherm,
 • elektroterapia: ultrazvuk, magnet, interdýn, diadynamik, biostimilačný laser,
 • hydroterapia – jakkuza so svetelnými efektami,
 • mechanoterapia – mäkké techniky, mobilizácia kĺbov, klasická masáž, relaxačná masáž, reflexná masáž,
 • masážne kreslo,
 • taping,
 • ergoterapia (liečba prácou) – nácvik jemnej a hrubej motoriky, úchopovej činnosti a bežných denných činností
 • nácvik vertikalizácie
 • nácvik správneho držania tela,
 • nácvik rovnováhy a koordinácia pohybov,
 • nácvik chôdze,
 • poradenstvo a konzultácie s rodičmi a fyzioterapeutmi podľa potreby,
 • relaxácia v gulôčkovom bazéne,
 • suchý celková zábal,
 • posilňovňa pre aktiváciu jednotlivých svalových skupín pod vedením fyzioterapeuta,
 • exterierové fyzio- ihrisko pre spríjemnenie letnej rehabilitácie.