Zákaz návštev.

Na MV SR  zasadal krízový štáb v piatok 6. marca 2020. Okrem iného zakázal odlety a prílety do Talianska, návštevy v nemocniciach, domovoch sociálnych služieb a iných zariadeniach.

Vláda SR v stredu 11. marca 2020 vyhlásila v súvislosti s rizikom šírenia koronavírusu na celom území našej krajiny mimoriadnu situáciu. Platí od štvrtka 12.  marca 2020 od 6. hodiny.

Návrh na vyhlásenie mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky predložili na rokovanie vlády predseda vlády Peter Pellegrini a ministerka vnútra Denisa Saková.

Od piatka 13. marca začínajú obmedzenia v medzinárodnej osobnej vlakovej doprave, sú zatvorené všetky školy, škôlku, univerzity, zábavné podniky, akvaparky…. V obmedzenom režime fungujú klientske centrá. Vstup na Slovensko bude umožnený len osobám, ktoré majú povolenie na pobyt, musia však podstúpiť 14-dňovú karanténu.

Presnejšie informácie: http://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=ustredny-krizovy-stab-pritvrdil-opatrenia-v-boji-proti-sireniu-koronavirusu

Ústredný krízový štáb Slovenskej republiky už od 10. marca oficiálne zakázal organizovanie športových, kultúrnych aj verejných podujatí na celom území štátu. Zároveň nariadil povinnú 14-dňovú karanténu pre všetkých občanov, ktorí sa vrátia z postihnutých krajín a to z Talianska, Číny, Južnej Kórei a Iránu.

Dobrovoľnú karanténu by aj naďalej mali zvážiť všetci, ktorí majú klinické príznaky. Za nerešpektovanie nariadenia môže byt občanovi uložená pokuta do výšky 1650 eur. Viac informácií získate u vášho všeobecného lekára, na www.health.gov.sk alebo 0800 221 234.

Všeobecní lekári budú môcť pre nový koronavírus vypísať tzv. pohybovú práceneschopnosť (PN), potvrdenia bude ošetrujúci lekár priamo zasielať do Sociálnej poisťovne, aby sa obmedzil pohyb ľudí. Zabezpečiť bude treba bezplatné rúška pre návštevníkov ambulancií lekárov, aby ich mali pacienti už v čakárni.

V tejto súvislosti už na MV SR  zasadal krízový štáb v piatok 6. marca. Okrem iného zakázal odlety a prílety do Talianska, návštevy v nemocniciach, domovoch sociálnych služieb a iných zariadeniach.

Od pondelka 9. marca sú  pozastavené všetky lety z a do Talianska. S okamžitou platnosťou sú zakázané návštevy pacientov vo všetkých slovenských nemocniciach. Ministerstvo školstva vydalo zákaz všetkých výletov a exkurzií mimo územie Slovenska. Zaviedlo sa všeobecné odporúčanie zakázať všetky návštevy v domovoch sociálnych služieb. Zákaz návštev platí aj vo väzniciach a detských domovoch.

Zmenu v osobných údajoch

napríklad zmenu trvalého pobytu, zmenu občianského preukazu, zmenu zdravotnej poisťovne, zmenu rodinného stavu, skončenie štúdia detí a podobne

je zamestnanec povinný ihneď oznámiť na PaM-e.

Zamestnanec môže po splnení podmienok uvedených v § 152a Zákonníka práce, žiadať o preplatenie príspevku na rekreáciu.

Bližšie informácie v súbore „Príspevok na rekreáciu 2019.pdf“.

Tlačivo žiadosti v prílohe “ Žiadosť o preplatenie príspevku na rekreáciu.docx“.