Podmienky návštev prijímateľov sociálnych služieb a postupoch k opusteniu zariadenia prijímateľom sociálnej služby. Usmernenie platné od 11. 04. 2022

Postup pre poskytovateľov sociálnych služieb k opusteniu zariadenia prijímateľom sociálnych služieb v období  20.12.2021 – 09.01.2022               

                                                                                                                         

Pandemický plán DOMOVINA, n. o.

Krízový plán COVID 19