Domovina, n.o.

  Žehra časť Hodkovce č. 1

  053 61 Spišské Vlachy

  IČO : 3 5 5 8 2 2 0 1
  Zápis v registri neziskových organizácií pod č. OVVS / 30 / 2006,
  Štatutárny orgán : Ing. Ladislav Vastuško, riaditeľ

  Vedúca úseku stravovania

  Terézia Vošková

  Zdravotná sestra

  Bc. Anna Kišáková

  Vedúca personálneho úseku

  Ing. Daniela Čurillová

  Vedúca sociálneho úseku

  Mgr. Daniela Chovancová

  Vedúca ekonomického úseku

  Ing. Ivana Špaková