Domovina, n.o.

  Žehra časť Hodkovce č. 1

  053 61 Spišské Vlachy

  053 449 5232
  domovina@domovina-no.sk
  IČO : 3 5 5 8 2 2 0 1
  Zápis v registri neziskových organizácií pod č. OVVS / 30 / 2006,
  Štatutárny orgán : Ing. Ladislav Vastuško, riaditeľ
  ladislav.vastusko@domovina-no.sk

  Vedúca úseku stravovania

  Silvia Marová

  silvia.marova@domovina-no.sk

  Zdravotná sestra

  Bc. Anna Kišáková

  anna.kisakova@domovina-no.sk

  Vedúca personálneho úseku

  Ing. Daniela Čurillová

  daniela.curillova@domovina-no.sk

  Vedúca sociálneho úseku

  Mgr. Daniela Chovancová

  daniela.chovancova@domovina-no.sk

  Vedúca ekonomického úseku

  Janka Polláková

  jana.pollakova@domovina-no.sk