Uskutočnené podujatia v roku 2018

27.9.2018  Deň partnerstva, petangová liga

07, 08 / 2018  letná rekreácia prijímateľov sociálnych služieb – Zemplínska šírava

24.6. – 28.6.2018 Pieniny

12.6.2018  vyhodnotenie súťaže v skladaní puzzle, výstav v Spišskej Novej Vsi

26.4.2018 Študenti SPGŠ Levoča pripravili zábavný program pre prijímateľov sociálnych služieb Domovina, Žehra-Hodkovce pod vedením profesorky Dr. Boženy Švábovej.

Read more…

Uskutočnené podujatia

Veľkonočný predaj v Spišskej Novej Vsi :

 http://www.snv.sk/data_import/tvrVysielanie/180330/180330-4.mp4

 

Aktivity

Domov sociálnych služieb vytvára pre svojich prijímateľov rôzne aktivity napr:

  • športové aktivity (futbal, basketbal, stolný tenis a iné)
  • výlety do blízkeho okolia ( Dreveník, Spišský hrad, Slovenský raj, Košice, Levoča)
  • zájazdy do divadla
  • návšteva ZOO
  • kultúrno –spoločenské akcie v areáli zariadenia ale aj mimo neho ( diskotéky, kultúrne vystúpenia )
  • športovo – branné činnosti
  • posilňovňa
  • návštevy iných sociálnych zariadení.

  Read more…