HLAVNÉ AKTIVITY 2020

Aj v roku 2020 si naši prijímatelia majú možnosť vybrať zo širokej a pestrej škály aktivít s množstvom podujatí v kultúrnej, spoločenskej, športovej a rekreačnej oblasti. 

Január 

 • „Zimné šantenie na snehu“ – sánkovačka, guľovačka, stavanie snehuliakov 

Read more…

HLAVNÉ AKTIVITY rok 2019

V roku 2019 si naši prijímatelia majú možnosť vybrať zo širokej a pestrej škály aktivít s množstvom podujatí v kultúrnej, spoločenskej, športovej a rekreačnej oblasti. 

Január

 • „Zimné hry“ – spoločná sánkovačka, guľovačka

 • „Súťaž v stavaní snehuliaka“

Read more…

Uskutočnené podujatia v roku 2018

27.9.2018  Deň partnerstva, petangová liga

07, 08 / 2018  letná rekreácia prijímateľov sociálnych služieb – Zemplínska šírava

24.6. – 28.6.2018 Pieniny

12.6.2018  vyhodnotenie súťaže v skladaní puzzle, výstav v Spišskej Novej Vsi

26.4.2018 Študenti SPGŠ Levoča pripravili zábavný program pre prijímateľov sociálnych služieb Domovina, Žehra-Hodkovce pod vedením profesorky Dr. Boženy Švábovej.

Read more…

Uskutočnené podujatia

Veľkonočný predaj v Spišskej Novej Vsi :

 http://www.snv.sk/data_import/tvrVysielanie/180330/180330-4.mp4

 

Aktivity

Domov sociálnych služieb vytvára pre svojich prijímateľov rôzne aktivity napr:

 • športové aktivity (futbal, basketbal, stolný tenis a iné)
 • výlety do blízkeho okolia ( Dreveník, Spišský hrad, Slovenský raj, Košice, Levoča)
 • zájazdy do divadla
 • návšteva ZOO
 • kultúrno –spoločenské akcie v areáli zariadenia ale aj mimo neho ( diskotéky, kultúrne vystúpenia )
 • športovo – branné činnosti
 • posilňovňa
 • návštevy iných sociálnych zariadení.

  Read more…

Remeselná dielňa

Dňa 26.9.2013 o 11:00 hod. sa uskutočnilo slávnostné otvorenie remeselnej dielne po rekonštrukcii. Remeselná dielňa sa nachádza v centre mesta Spišská Nová Ves, na Letnej ulici č. 49 v bráne medzi Turistickým informačným centrom a reštauráciou Nostalgia. Na slávnostnom otvorení sa zúčastnili viaceré pozvané osobnosti medzi nimi aj pani poslankyňa NR SR Mgr. Lea GREČKOVÁ, primátor mesta Spišská Nová Ves pán PhDr. Ján VOLNÝ, PhD, poslanci mesta Spišská Nová Ves a sponzori. Pozvanie prijali aj riaditelia iných domov sociálnych služieb a prijímatelia týchto zariadení.

Deň partnerstva

Deň Partnerstva v našom sociálnom zariadení sa konal v rámci dňa otvorených dverí, na ktorom sa zúčastnili viaceré sociálne zariadenia. Svojou návštevou nás potešili: DSS zo Spišského Podhradia, DSS Hertník okres Bardejov, DSS Náš Dom Spišská Nová Ves, CSS Batizovce a DSS Spišský Štvrtok. Súťažilo sa v netradičných disciplínach. Súťažiaci si zmerali svoje sily v týchto disciplínach: Petanque, Zatĺkanie klincov, Hod dreveným polenom, Zhadzovanie plechoviek prúdom vody a Preťahovanie lanom.

Domáce sociálne zariadenie si na úvod podujatia pripravilo krátky zábavný kultúrny program, ktorý sa páčil všetkým účastníkom. Kolektív pracovníkov Domoviny n.o. pripravil pre všetkých pozvaných účastníkov ako aj pre domácich prijímateľov pekné podujatie, počas ktorého boli pre zúčastnených pripravené viaceré atrakcie ako jazda na poníkovi, disco-téka, obhliadka historického areálu, varenie gulášu.

NÁVŠTEVA PARTNERSKÉHO ZARIADENIA

V dňoch 22. – 24.10.2018 sa uskutočnila návšteva partnerského zariadenia: Domov ve Zboží,  příspěvková organizace; okres Havlíčkův Brod  – Česká republika.

Nakoľko sociálne zariadenia v českej republike majú podobné problémy v starostlivosti o prijímateľov sociálnej služby – cieľom družobnej návštevy bolo oboznámenie sa s aplikáciou v praxi Zákona o sociálnej starostlivosti ČR o klientelu s mentálnym postihom a klientelu postihnutú schizofréniou.

Zamestnanci sociálneho úseku sa podrobne oboznámili s pracovnými postupmi pri starostlivosti o prijímateľov sociálnej služby aj problematikou spojenou s ich aplikáciou. Po obhliadke zariadenia si podrobne rozobrali sociálnu, pracovnú, zdravotnú či ekonomickú agendu.

Nasledujúci deň sme navštívili ďalšie zariadenie: Domov ve Věži – domov se zvláštním režimem.

Uvedené zariadenie poskytuje sociálne služby pre klientelu so zvláštnym režimom pre osoby s chronickým duševným ochorením, ktorým nie je možné zaistiť pomoc v prirodzenom  sociálnom prostredí.  

Uvedená návšteva bola hodnotným prispením pri ďalšej činnosti v našom zariadení.