H L A V N É   A K T I V I T Y

„Zimné radovánky“ 
– 
konečne sme sa dočkali snehu, na ktorý sme sa tak tešili …
Spoločne sme postavili snehuliakov, robili anjelov do snehu, guľovali sa…