H L A V N É   A K T I V I T Y

 

Január

 „Celodenný výlet v lokalite Vysoké Tatry“  

   

 „Postav si svojho snehuliaka“  – stavanie snehuliaka zábavnou formou

   

Divadelné predstavenie „Divadlo Portál Prešov“ 

   

 

Február

„Fašiangová zábava spojená s karnevalom“    

„Vyrob si vlastnú valentínku“ „Valentín“ očami prijímateľov

„Zimné hry“ – spoločná sánkovačka, guľovačka v lokalite Zahura

                                                         

 Marec

 Marec – mesiac knihy“  –  čítanie rozprávok a príbehov každú nedeľu v mesiaci a návšteva knižníc

Výstava s prezentáciou veľkonočných dekorácií

„Hodkovská superstár“ – hľadá sa najlepší tanečník a spevák medzi prijímateľmi zariadenia.

           

„Deň vody“

       

 

Apríl

„Ochrana a zveľaďovanie kultúrneho dedičstva“ – jarné upratovanie areálu, čistenie priestorov

od rastlinného odpadu, skrášlenie životného prostredia.

„Veľkonočné tradície a zvyky“ – výroba veľkonočných dekorácií a pletenie korbáčov. 

     

Tanec ľudí spája“ – tanečné popoludnie pri príležitosti oslavy Medzinárodného dňa tanca,

Sprostredkovanie rôznych tanečných foriem.

         

 

Máj

„Hodkovský majáles“ – tanečné popoludnie pri príležitosti oslavy Medzinárodného dňa tanca,

Sprostredkovanie rôznych tanečných foriem.

„Pohybom ku zdraviu“ – zdobenie mája pestrými stužkami, spojené so zábavou, tancom a spevom.

„Užime si relax“ – celodenný výlet pre prijímateľov zdravotného úseku v lokalite ZAHURA – chata Sabinka

                      

„Nácvik evakuácie prijímateľov“ – fyzický nácvik evakuácie prijímateľov. Názorná ukážka požiarnej techniky

a postupov pri hasení požiaru.