EON 2022

Ekonomický oprávnené náklady „DSS“ za rok 2022 :

 1 369,29  EUR

EON DSS 2022

Ekonomický oprávnené náklady „Špecializovaného zariadenia“ za rok 2022 :

1 440,13 EUR

EON ŠZ 2022