EON 2021

Ekonomický oprávnené náklady „DSS“ za rok 2021 :

 1 202,87 EUR

EON DSS 2021

Ekonomický oprávnené náklady „Špecializovaného zariadenia“ za rok 2021 :

1 444,62 EUR

EON ŠZ 2021