Aktivity 2019

JANUÁR:        

„Zimné hry“ – spoločná sánkovačka, guľovačka

                 

Súťaž v stavaní snehuliaka“ 

„Ľadový dom“ – výlet prijímateľov sociálnej služby na Hrebienok

               

      

FEBRUÁR:    

„Valentínska discotéka“ – spoločné popoludnie všetkých skupín spojené  s hľadaním „hodkovského talentu“  

„Skupina baví skupinu“ – kultúrny program pre všetkých prijímateľov sociálnych služieb                                                                                      

„Rekreačný pobyt“ v lokalite Zahura – chata Sabinka

„Stolnotenisový turnaj“  medzi Domovmi sociálnych služieb                                            

 

  MAREC:    

„Marec – mesiac knihy“ – návšteva knižníc v okolitých mestách

                                                   –  čítanie rozprávok a príbehov v jedálni

„Rozprávkové dopoludnie“predstavenie z Divadla Portál   

           

Fašiangová zábava“ spojená s karnevalom

         

„Skupina baví skupinu“ – kultúrny program pre všetkých prijímateľov sociálnych služieb

       

„Opri sa o mňa“ benefičný koncert

             

                                                                            

 APRÍL: 

„Maľovanie veľkonočných kraslíc“ – súťaž o najkrajšiu a najväčšiu kraslicu

„Skupina baví skupinu“ – kultúrny program pre všetkých prijímateľov sociálnych služieb,                                                

„Rekreačný  pobyt“ prijímateľov sociálnej služby v lokalite Zahura – chata  Sabinka           

„Veľkonočná prezentačno – predajná výstava“                                  

     

MÁJ:  

„ZEM  SPIEVA“– súťaž prijímateľov sociálnej služby v speve ľudových piesní

         

„Súťaž v kolkoch“ medzi prijímateľmi sociálnych služieb

         

„Skupina baví skupinu“ – kultúrny program pre všetkých prijímateľov sociálnych služieb

Celodenný výlet“ prijímateľov sociálnej služby do Košíc,spojený s návštevou  ZOODINOPARKU   

         

Jednodňový výlet“ v lokalite ZAHURA– chata SABINKA,športový deň…

       

„Majáles“  Ples v Batizovciach

„Deň otvorených dverí na Spišskej Kapituli“

„Vystúpenie prijímateľov v Spišských Vlachoch“

 

JÚN:  

„MDD“ – spoločné popoludmie prijímateľov sociálnej služby,maľovanie na asfalt,rôzne súťaže a pod.

                 

„Rekreačný pobyt“ prijímateľov sociálnej služby v lokalite Zemplínska Šírava

       

„Skupina baví skupinu“-kultúrny program pre všetkých prijímateľov sociálnych služieb

„Dobrý festival“ benefičný koncert Prešov

               

 

JÚL  

„KULTÚRNE LETO“ – vystúpenie folklórnych a hudobných skupín

– Hudobná produkcia „Ondrej Sakmár“
– Hudobná skupina „Smola a hrušky“

 

– Hudobná skupina „The Colt“/
– Hudobná skupina „Veselá štvorka“

„Medzinárodný workshop“ prijímateľov sociálnych služieb Pieniny

„Výlet do Spišského Podhradia“

 

 

AUGUST    

„KULTÚRNE LETO“ – vystúpenie folklórnych a hudobných skupín

– Hudobná produkcia „Hvizdošovci“

       

– Hudobná produkcia „DUO Animus“

   

– Hudobná skupina „Tender“

         

– Hudobná produkcia „Ján Naď“

„Divadlo Kráska a zviera

„Kotlíkový festival“ súťaž vo varení Ferčekovce

„Výlet do mesta Spišská Nová Ves

Účasť na „Remeselných trhoch

 

SEPTEMBER  

Jednodňový výlet“ v lokalite Zahura – chata  Sabinka

 „Skupina baví skupinu“ – kultúrny program pre všetkých prijímateľov sociálnych služieb

 „DEŇ  PARTNERSTVA“ – kultúrno-spoločenské podujatie

                 

„Koniec leta u Máriássyovcov“ 

 

 OKTÓBER

„Šarkaniáda“ – súťaž v zhotovení a vymaľovaní najväčšieho šarkana

„Pestrá jeseň nápadov „– zvieratka z gaštanov, vyrezávanie tekvíc, kytičky a vence z lístia (výroba a maľovanie)

„Športová olympiáda“  zdravotného a výchovného úseku

Olympiáda DSS „Náš dom“           

 

NOVEMBER

„Halloweenské strašidlá“ sa zabávajú na diskotéke

„Rekreačný pobyt“ prijímateľov sociálnej služby Hotel Park Čingov

„Katarínska retro zábava“

„Veľa lásky“ benefičný koncert

Benefičný koncert „Domko DSS“        

„Športové aktivity v Spišskej Novej Vsi“

 

DECEMBER      

„Stretnutie s Mikulášom“ – mikulášske popoludnie, spojené s programom bohoslovcov a prijímateľov sociálnych služieb, odovzdávanie mikulášskych balíčkov

„Hokejový zápas v Spišskej Novej Vsi“

„Vianočné trhy“

„Štefanská disco zábava“

„Silvester v Hodkovciach“ – balónový tanec, diskotéka