Aktivity 2021

JANUÁR

„My sa zimy nebojíme, snehuliaka postavíme“ – spoločne stavanie snehuliaka, guľovačka, robenie anjelov v snehu

             

  „Na snehu“ – zimné športy

           

„Sánkovačka na Poráči“ – výlet prijímateľov sociálnej služby

       

 

FEBRUÁR

„Maškarný ples“ – fašiangová zábava v maskách

       

„Čarovná pastelka“ – „Valentín“ očami prijímateľov

„ Čertoviny“ – čertovské popoludnie bohatá na hry a súťaže

               

 

MAREC

„Z rozprávky do rozprávky“

nedeľné čítanie, počúvanie rozprávok, prípadne výchovný úsek návšteva knižníc v okolitých mestách

„Poď sa so mnou hrať“ – loptové hry

           

 „Veľkonočné tvorivé dielne“

výroba, maľovanie, prezentácia veľkonočných dekorácii a obrázkov s veľkonočnými motívmi

             

 

Apríl

„ Máme radi našu Zem“ – Téma mesiaca

triedenie odpadu, edukácia prijímateľov v rámci ochrany životného prostredia
šetrenie energiami (vypínanie svetiel, zastavovanie vody …)

„8. apríl Medzinárodný deň Rómov“

zábavné popoludnie na rómsku tematiku
rómske piesne, tematické oblečenie

„ Mesiac lesov“

tvorivé popoludnie na tému stromy

   

 

Máj

„ Sadíme my máje…“

             

 „ Deň matiek“

pri príležitosti dňa matiek nedeľné popoludnie recitovanie básničiek pre mamky

„10. máj – svetový deň pohybu“

 „ Hasiči vpred“

popoludnie s ukážkou hasičskej techniky a postupov pri hasení požiaru

       

 

Jún

„ 1. jún Deň detí“

„obrie človeče“

„Urobme si piknik“

opekačka 

   

„ Hurá Šírava“

rekreačný pobyt Zemplínska Šírava

                                                                                                                                                                                                                                                                    

Júl

„ Hurá Šírava“

rekreačný pobyt v lokalite rekreačnej oblasti Zemplínska Šírava

„ Beh pre zdravie“

otvorenie sezóny Sociálneho turizmu
bežecké preteky Hodkovským parkom
športové hry pre našich a iných prijímateľov
kultúrne vystúpenie prijímateľov Domoviny
vystúpenie hudobnej skupiny STAR BAND

              

„Kultúrne leto“

vystúpenie hudobných skupín

  1. – hudobná skupina OLEKBAND
   – hudobná skupina GRIF
 1.           – hudobná skupina TENDER
   – Umelci deťom TÁRAJKO A POPLETAJKA
   –  hudobná produkcia Silvo a Jarka HVIZDOŠOVCI

 

August

„Kultúrne leto“

vystúpenie hudobných skupín

  1. – hudobná skupina ČINGOV
 1.  
   – hudobná produkcia JÁN NAĎ
   – ľudová hudba GREGOVCI 
  1. – ľudová hudba z Jablonova JAS
 1.  
   – hudobná skupina POĽANOVSKÉHO PAROBCI

„Odovzdávanie kolobežiek“

       

 

September

„ 14. september – Dni Európskeho dedičstva“

prechádzka k Spišskému hradu – výchovný úsek

„ ZAHURAWOOD“

 celodenný výlet do rekreačnej oblasti Zahura

„Opri sa o mňa“ benefičný koncert

„Svätá omša na Mariánskej hore“

„Šarkaniáda“

„Deň partnerstva“

           

 

Október

„Prechádzka parkom“

Zber plodov, okrasných rastlín a konárov na jesennú výzdobu.

               

„Ukončenie kultúrneho leta“

             

„Oslava jesene“

Výroba jesennej výzdoby z prírodných materiálov ( listy, gaštany, konáriky, …)

           

„Birmovka“

         

„Inkognito“

Na základe jednej indície a predvedenej pantomímy uhádnuť povolanie, zviera, vec, …

           

 

November

„Halloweenska tekvica“

Súťaž o vytvorenie najkrajšej a najväčšej tekvice z papiera.

                  

„Katarínska zábava“

Klobúkový bál.

„Vianočné tvorenie“

Vytvor si vlastnú vianočnú výzdobu.

       

 

December

„Mikulášske popoludnie“

Krátky program spojený s odovzdávaním mikulášskych darčekov

             

„Spoločná Štedrá večera“

                

„Silvester v Hodkovciach“