Aktivity 2022

H L A V N É   A K T I V I T Y

 

Január

 „Celodenný výlet v lokalite Vysoké Tatry“  

   

 „Postav si svojho snehuliaka“  – stavanie snehuliaka zábavnou formou

   

Divadelné predstavenie „Divadlo Portál Prešov“ 

   

 

Február

„Fašiangová zábava spojená s karnevalom“    

„Vyrob si vlastnú valentínku“ „Valentín“ očami prijímateľov

„Zimné hry“ – spoločná sánkovačka, guľovačka v lokalite Zahura

                                                         

 Marec

 Marec – mesiac knihy“  –  čítanie rozprávok a príbehov každú nedeľu v mesiaci a návšteva knižníc

Výstava s prezentáciou veľkonočných dekorácií

„Hodkovská superstár“ – hľadá sa najlepší tanečník a spevák medzi prijímateľmi zariadenia.

           

„Deň vody“

       

 

Apríl

„Ochrana a zveľaďovanie kultúrneho dedičstva“ – jarné upratovanie areálu, čistenie priestorov

od rastlinného odpadu, skrášlenie životného prostredia.

„Veľkonočné tradície a zvyky“ – výroba veľkonočných dekorácií a pletenie korbáčov. 

     

Tanec ľudí spája“ – tanečné popoludnie pri príležitosti oslavy Medzinárodného dňa tanca,

Sprostredkovanie rôznych tanečných foriem.

           

 

Máj

„Hodkovský majáles“ – tanečné popoludnie pri príležitosti oslavy Medzinárodného dňa tanca,

Sprostredkovanie rôznych tanečných foriem.

„Pohybom ku zdraviu“ – zdobenie mája pestrými stužkami, spojené so zábavou, tancom a spevom.

„Užime si relax“ – celodenný výlet pre prijímateľov zdravotného úseku v lokalite ZAHURA – chata Sabinka

                      

„Nácvik evakuácie prijímateľov“ – fyzický nácvik evakuácie prijímateľov. Názorná ukážka požiarnej techniky

a postupov pri hasení požiaru.

 

Jún

Slávnostné otvorenie sociálneho turizmu pri príležitosti

Dňa detí“

           

       

        

 

Júl

„Beh pre zdravie“ – bežecké preteky Hodkovským parkom

              

„Hurá Šírava“ – rekreačný pobyt prijímateľov v lokalite Zemplínska Šírava.

           

„Kultúrne leto“ – vystúpenia hudobných skupín

       

 

August

„Kultúrne leto“

            

 

 

„Športom k zdraviu“

       

 

 

„Výlet na Spišský hrad“

 

                 

       

 

September 

„Šarkaniáda“

        

 

„Divadelné predstavenie Danka a Janka“

                       

Október

Deň partnerstva“

                                               

 

„Ukážka kynologického výcviku psov“

                                             

 

November

„Skrášľujeme si svoje okolie“

 

                       

 

„Divadelné predstavenie Pyšná princezná“

 

                 

„Benefičný koncert – Veľa lásky“

                                   

 

„Divadelné predstavenie Zlatá rybka“

 

         

 

„Katarínska zábava“

            

 

December

„Mikuláš“

 

                       

 

„Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“

  • týmto sa chceme čo najsrdečnejšie a najúprimnejšie poďakovať p. Aleksandre Antolyk  za tento projekt a obrovskú radosť našich 112 prijímateľov.  

 

                 

 

„Vianočné nákupy“ 

 

     

 

„Vianočné pečenie medovníkov“

 

                         

 

„Odovzdanie medovníkov“

  • medovníčky, ktoré sme napiekli pre personál a pacientov, ktorí nemôžu stráviť Vianoce doma s rodinou sme boli osobne odovzdať v NsP v Spišskej Novej Vsi

                         

„Silvestrovská párty“