EON 2020

Ekonomický oprávnené náklady „DSS“ za rok 2020 :

 1 129,15 EUR

EON DSS 2020 

 

Ekonomický oprávnené náklady „Špecializovaného zariadenia“ za rok 2020 :

1 392,72 EUR

EON SZ 2020