Snoezelen

Snoezelen je multifunkčná metóda, ktorá sa realizuje v obzvlášť príjemnom a upravenom prostredí pomocou svetelných a zvukových prvkov, vôní a hudby. Jej cieľom je vyvolanie zmyslových pocitov ako aj stimulovanie zraku, sluchu a všetkých zmyslov k rovnováhe a zdraviu. Multisenzorické prostredie ponúka nové a veľmi príjemné zážitky, fyzické aj psychické uvoľnenie, zotavenie, harmonizáciu, energiu a pokoj. Napomáha v jemnej aj hrubej motorike, koordinácii pohybov a mentálnemu vyzretiu.

V našom zariadení je zriadená multisenzorická miestnosť, ktorá ponúka širokú škálu podnetov pre všetky zmysly. Jednotlivé podnety vedú k aktivácii a pozitívnej stimulácii prijímateľa. Táto cielene vytvorená ponuka zmyslových podnetov riadi a usmerňuje stimuláciu, prebúdza pozornosť, navodzuje pocit pohody a uspokojenia, vyvoláva spomienky, vplýva na vzťahy, zbavuje strachu, evokuje pocit istoty a bezpečia. 

 

Vybavenie multisenzorickej miestnosti:

Bublinkový valec

  • ponúka prijímateľovi viaczmyslový zážitok, meniace sa farby prinášajú vizuálne podnety, mierne vibrácie ponúkajú hmatové stimuly a jemný šum poskytuje dokonca i sluchové podnety. Prijímateľ môže zmeny farieb a bubliniek kontrolovať pomocou interaktívnych ovládačov.

Optické vlákna

  • sú zdrojom vizuálnej stimulácie, ich umiestnenie na stene motivuje prijímateľa k pohybu.  

Projektor

  • slúži na vyobrazenie abstraktnej alebo tematickej projekcie na stenu miestnosti. Pomaly rotujúce obrazce pôsobia na prijímateľa upokojujúco a podporujú rozvoj predstavivosti.  

Relaxačná hudba

  • je nepostrádateľnou, nakoľko hudbu a zvuky prijímateľ nielen vníma, ale  prostredníctvom hudby a zvukov je vedený aj k vlastnej produkcii zvukov. 

Svetelné komponenty

  • dotvárajú príjemnú atmosféru, stropné svetlá a svetelné laná sú zvolené tak, aby postupným pridávaním alebo uberaním intenzity svetla, prípadne zmenou farby osvietenia dochádzalo k zmene atmosféry v miestnosti. 

Vodná posteľ

  • umožňuje vnímať vlastné telo a prispôsobuje sa mu. Podporuje samostatnú aktivitu prijímateľa, pomáha pri uvoľnení svalstva.

Polohovacie vaky 

  • sú vynikajúcou možnosťou pre príjemné usadenie sa predovšetkým pohyblivých prijímateľov. Sú neoddeliteľnou súčasťou vybavenia, nakoľko navodzujú prijímateľovi možnosť výberu miesta, kam sa môže po príchode do miestnosti uložiť. 

Závesy a koberce

  • patria k základnému vybaveniu multisenzorickej miestnosti, dotvárajú atmosféru v miestnosti, závesy izolujú prichádzajúce svetlo  a koberce sú príjemným miestom na sedenie alebo ležanie.

V multisenzorickej miestnosti trvá dĺžka jedného pobytu, v prípade individuálnych pobytov, približne 30 – 45 minút, avšak to závisí od konkrétnych potrieb prijímateľa. Skupinové pobyty môžu trvať 45 – 60 minút. Dôležité je opakovanie, keďže prijímatelia potrebujú omnoho viac času na vnímanie a spracovanie podnetov. Tu sú významnými indikátormi najmä reakcie prijímateľa.