RODOKMEŇ CSÁKYOVCOV

Priama genealógia hodkovskej vetvy rodu Csákyovcov :

 

Štefan VIII.     ( 1603-1662)    – taverník, nadobúdateľ Spišského hradu

Štefan X.         ( 1638-1662)   – krajinský sudca

Juraj III.          ( 1667-1741)   – maršál

Juraj                ( )                 – gemerský župan

Emanuel          ( 1763-1825)   – spišský župan

Teodor            ( 1798-1855)   – spišský župan

Koloman         ( 1835-1894)    – generál

Elena               ( 1885 – 1965) – vydatá za mladšieho grófa Tisu a po rozvedení za anglického milionára Forbesa, bola poslednou majiteľkou Hodkoviec

 

 

 

Župani Spišskej župy z rodu CSákyovcov :

 

 

Štefan Csáky, taverník                                   1639 – 1662

František Csáky, generál                                1663 – 1670

Štefan Csáky, sudca kráľ, kúrie                     1670 – 1699

Tomáš Csáky, plukovník                               1699 –  ??

Michal Csáky, generál Fr. Rákoczyho           17..    – 17..

Žigmund Csáky, taverník                               1713 – 1736

Juraj Csáky, maršál                                        1736 – 1741

Mikuláš Csáky, ostrihomský primas              1742 – 1757

Ján Csáky, sudca kráľ. kúrie                          1757 – 1795

Jozef Csáky,                                                   1796 – 1799

Anton Vincent Csáky,                                    1800 – 1806

Emanuel Csáky, cis. a kráľ. komorník           1806 – 1825

Štefan Csáky, tajný radca                               1827 – 1829

Karol Csáky,                                                  1830 – 1846

Teodor Csáky, cis. a kráľ. komorník              1846 – 1848

Ladislav Csáky,                                             1848 – 1849

Augustín Csáky,                                            1860 – 1861

Albín Csáky,                                                  1867 – 1889

Julius Csáky,                                                  1889 – 1896

Zeno ( ?) Csáky, cis. a kráľ. komorník          1896 – 1905