HISTÓRIA CSÁKYOVCOV – HODKOVCE

Hodkovská vetva Csákyovcov.

Už sám zakladateľ rodu Csákyovcov na Spiši Štefan Csáky ( 1603-1662) dal postaviť kaštieľ v Hodkovciach. Zriadil si tu aj nový majer. Celý tento komplex pomenoval „ castellum subarcense“ – kaštiel v podhradí.

Hodkovskej vetve patrili tieto majetky :

Spišský hrad, Hodkovce, Bystrany, Olcnava, Beharovce, Trsťany, Oľšavica, Veľšký Slavkov, Baldovce ( aj tunajšie kúpele), Dúbrava, Sedlice, Kiklušice a kúria v Harakovciach.

Priama genealógia hodkovskej vetvy rodu Csákyovcov :

Štefan VIII.     ( 1603-1662)    – taverník, nadobúdateľ Spišského hradu

Štefan X.         ( 1638-1662)   – krajinský sudca

Juraj III.          ( 1667-1741)   – maršál

Juraj                ( )                 – gemerský župan

Emanuel          ( 1763-1825)   – spišský župan

Teodor            ( 1798-1855)   – spišský župan

Koloman         ( 1835-1894)    – generál

Elena               ( 1885 – )       – vydatá za mladšieho grófa Tisu a po rozvedení za anglického milionára Forbesa, bola poslednou majiteľkou Hodkoviec