EON 2018

Prehľad ekonomický oprávenných nákladov r. 2018 za Domov sociálnych služieb a Špecializované zariadenie

 

EON 2018 ŠZ_0

EON 2018_0