EON 2019

Ekonomický oprávnené náklady „DSS“ za rok 2019

 983,43 EUR

 

Ekonomický oprávnené náklady „Špecializovaného zariadenia“ za rok 2019

1 169,84 EUR

 

EON 2019 DSS_0

EON 2019 ŠZ_0