Kontakt

Team

Ing. Ladislav Vastuško

Riaditeľ

+421918 667 656
Team

Mgr. Daniela Chovancová

Vedúca sociálneho úseku

+421911 469 869
Team

Ing. Zuzana Fabianová

Vedúca ekonomicko – technického úseku

+421905 398 463
Team

Ing. Daniela Čurillová

Personálny úsek

+421911 381 019
Team

Miroslav Gromovský

Vnútorná prevádzka

+421911 488 381
Team

Ing. Ivana Špaková

Ekonomický úsek

+421910 190 053
Team

Bc. Anna Kišáková

Hlavná zdravotná sestra

+421905 390 961
Team

Terézia Vošková

Stravovacia prevádzka

+42910 420 333
Team

Igor Bodo

Sociálny turizmus a remeselná dielňa

+421944 808 121

  DOMOVINA, n.o.

  Žehra časť Hodkovce č. 1

  053 61 Spišské Vlachy

  IČO : 3 5 5 8 2 2 0 1
  Zápis v registri neziskových organizácií pod č. OVVS / 30 / 2006,
  Štatutárny orgán : Ing. Ladislav Vastuško, riaditeľ