V roku 2019 si naši prijímatelia majú možnosť vybrať zo širokej a pestrej škály aktivít s množstvom podujatí v kultúrnej, spoločenskej, športovej a rekreačnej oblasti. 

Január

 • „Zimné hry“ – spoločná sánkovačka, guľovačka

 • „Súťaž v stavaní snehuliaka“

 • „Ľadový dom“ – výlet prijímateľov sociálnej služby na Hrebienok 

Február

 • „Valentínska diskotéka“ – spoločné popoludnie všetkých skupín spojené s hľadaním „hodkovského talentu“
 • „Skupina baví skupinu“ – kultúrny program pre všetkých prijímateľov sociálnych služieb 

 • Rekreačný pobyt v lokalite Zahura – chata Sabinka 

 • Stolnotenisový turnaj – 8. ročník CSS Spišský Štvrtok, n. o. 

Marec

 • „Marec – mesiac knihy“ – návšteva knižníc v okolitých mestách, čítanie rozprávok a príbehov v jedálni prijímateľov a v denných miestnostiach
 • Rozprávkové dopoludnie“ – predstavenie z Divadla Portál

 • Fašiangová zábava spojená s karnevalom
 • „Skupina baví skupinu“ – kultúrny program pre všetkých prijímateľov sociálnych služieb
 • „Opri sa o mňa“ – benefičný koncert 31. 03. 2019 v Prešove 

Apríl

 • Maľovanie veľkonočných kraslíc – súťaž o najkrajšiu a najväčšiu kraslicu 

 • „Skupina baví skupinu“ – kultúrny program pre všetkých prijímateľov sociálnych služieb
 • Rekreačný pobyt v lokalite Zahura – chata Sabinka 

Máj

 • „ZEM SPIEVA“ – súťaž prijímateľov sociálnej služby v speve ľudových piesní
 • „Súťaž v kolkoch“ medzi prijímateľmi sociálnych služieb 

 • „Skupina baví skupinu“ – kultúrny program pre všetkých prijímateľov sociálnych služieb
 • Celodenný výlet prijímateľov sociálnej služby do Košíc – spojený s návštevou ZOO a DINOPARKU

 • Jednodňový výlet v lokalite Zahura – chata Sabinka – športový deň 
 • Majáles v Batizovciach – pri príležitosti 60. výročia založenia zariadenia sociálnych služieb v Batizovciach

Jún

 • MDD – spoločné popoludnie prijímateľov sociálnej služby, maľovanie na asfalt, rôzne súťaže

 • „Skupina baví skupinu“ – kultúrny program pre všetkých prijímateľov sociálnych služieb
 •   Sociálny turizmus – dňa 07. 06. 2019 bolo otvorenie sociálneho turizmu
 • „DOBRÝ FESTIVAL“ – Delňa Prešov 
 • JUNIÁLES 2019 – v CSS Spišský Štvrtok 
 • Rekreačný pobyt prijímateľov sociálnej služby v lokalite Zemplínska Šírava 

 • Sociálny turizmus – dňa 07. 06. 2019 bolo otvorenie sociálneho turizmus 

Júl 

 • Medzinárodný workshop prijímateľov sociálnych služieb v lokalite Pieniny 
 • „KULTÚRNE LETO“ – vystúpenie folklórnych a hudobných skupín
 •  07. 07. 2019 – Hudobná produkcia „Ondrej Sakmar“
 •  14. 07. 2019 – Hudobná skupina „Smola a hrušky“
 •  21. 07. 2019 – Hudobná skupina „The Colt“
 •  28. 07. 2019 – Hudobná skupina „Veselá štvorka“

August 

 • „KULTÚRNE LETO“ – vystúpenie folklórnych a hudobných skupín
 • 04. 08. 2019 – Hudobná produkcia „Hvizdošovci“
 •  11. 08. 2019 – Hudobná produkcia „DUO Animus“
 •  18. 08. 2019 – Hudobná skupina „Tender“
 • 25. 08. 2019 – Hudobná produkcia „Ján Naď “
 • Sociálne divadlo HOPI HOPE s predstavením „Kráska a zviera“ v Hodkovciach
 • Remeselné trhy v Spišskej Novej Vsi – prijímatelia prezentujú a predávajú svoje výrobky
 • Kotlíkový festival v Spišskej Novej Vsi – Ferčekovce 

September 

 • Jednodňový výlet v lokalite Zahura – chata Sabinka 

 • „Skupina baví skupinu“ – kultúrny program pre všetkých prijímateľov sociálnych služieb

 • Koniec LETA u Máriássyovcov v Markušovciach

 • „DEŇ PARTNERSTVA“ – kultúrno – spoločenské podujatie 

Október

 • „Šarkaniáda“ – súťaž v zhotovení a v maľovaní najväčšieho šarkana 
 • Pestrá jeseň nápadov – zvieratka z gaštanov, vyrezávanie tekvíc, kytičky a vence z lístia
 • „Športová olympiáda“ – súťaže medzi skupinami v pretláčaní rúk, preťahovanie lanom, presná streľba loptičky do bránky (florbal)
 • Deti z E-rka prišli potešiť našich 

November

 • „VEĽA LÁSKY“ – benefičný koncert Dom kultúry Štós
 • Halloweenské strašidlá“ sa zabávajú na diskotéke – súťaž o najzábavnejšie strašidlo

 • Rekreačný pobyt prijímateľov sociálnej služby Hotel Park Čingov

 

December

 • „Stretnutie s Mikulášom“ – mikulášske popoludnie spojené s programom bohoslovcov a prijímateľov sociálnej služby, odovzdávanie mikulášskych balíčkov 

 • Vianočné trhy v Spišskej Novej Vsi prijímatelia prezentujú a predávajú svoje výrobky 
 • Hokejový zápas v Spišskej Novej Vsi – prijímatelia sa zúčastnili hokejového zápasu 

 • „Štefanská disco zábava“
 • „Silvester v Hodkovciach“ – balónový tanec, diskotéka