Aj v roku 2020 si naši prijímatelia majú možnosť vybrať zo širokej a pestrej škály aktivít s množstvom podujatí v kultúrnej, spoločenskej, športovej a rekreačnej oblasti. 

Január 

 • „Zimné šantenie na snehu“ – sánkovačka, guľovačka, stavanie snehuliakov 

 • Fašiangové popoludnie v maskách

 • „Ľadový dom“ – výlet prijímateľov sociálnej služby na Hrebienok

 •   Otvorenie výstavy v Galérii Spišská Nová Ves 

Február

 • Lyžiarské preteky v obci Vernár

 • Remeselné trhy v Spišskej Novej Vsi – prijímatelia prezentujú a predávajú svoje výrobky 
 • Valentínska discotéka 

 • Divadlo Spišská Nová Ves – predstavenie Perinbaba 

 • Športové aktivity v jedálni a maľovanie obrázkov so športovými motívmi 

 • Voľby do NR SR dňa 29. 02. 2020 

 

Marec 

 • Stolnotenisový turnaj v Spišskom Štvrtku 
 • Výstava s prezentáciou veľkonočných dekorácii 

 • Marec mesiac kníh – nedeľné čítanie, počúvanie rozprávok 
 • LaborARTórium experiment galéria Spišská Nová Ves – zrušené kvôli COVID-19

Apríl 

 • „Privítanie jari“ – maľovanie motívov jari (jarné kvety, zvieratká) 
 • „Apríl – mesiac lesov“ – vychádzky v rámci areálu zariadenia

 • „Športové popoludnie“ – predveď svoju šikovnosť a obratnosť – zrušené kvôli COVID-19

Máj

 • „Hodkovský majáles“ – rozveselenie smutnej vŕby

 • „Deň matiek“ –  srdce, báseň a pieseň pre mamičku 

 • „Zem spieva“ – spievanie a tancovanie na ľudovú nôtu 
 • 30-te narodeniny nášho prijímateľa

Jún

 • „MDD“ – deň bohatý na hry, súťaže, aktivity 
 • „Skupina baví skupinu“ – vystúpenie prijímateľov s kultúrnym programom 
 • „Maľovanie na asfalt + loptové hry“ 
 • „Turnaj v biliarde“