V dňoch 22. – 24.10.2018 sa uskutočnila návšteva partnerského zariadenia: Domov ve Zboží,  příspěvková organizace; okres Havlíčkův Brod  – Česká republika.

Nakoľko sociálne zariadenia v českej republike majú podobné problémy v starostlivosti o prijímateľov sociálnej služby – cieľom družobnej návštevy bolo oboznámenie sa s aplikáciou v praxi Zákona o sociálnej starostlivosti ČR o klientelu s mentálnym postihom a klientelu postihnutú schizofréniou.

Zamestnanci sociálneho úseku sa podrobne oboznámili s pracovnými postupmi pri starostlivosti o prijímateľov sociálnej služby aj problematikou spojenou s ich aplikáciou. Po obhliadke zariadenia si podrobne rozobrali sociálnu, pracovnú, zdravotnú či ekonomickú agendu.

Nasledujúci deň sme navštívili ďalšie zariadenie: Domov ve Věži – domov se zvláštním režimem.

Uvedené zariadenie poskytuje sociálne služby pre klientelu so zvláštnym režimom pre osoby s chronickým duševným ochorením, ktorým nie je možné zaistiť pomoc v prirodzenom  sociálnom prostredí.  

Uvedená návšteva bola hodnotným prispením pri ďalšej činnosti v našom zariadení.