Zmluvy

Zmluva o odb. pomoci     Aqua Spiš

Servisná zmluva                Asystel

Rámcová kúpna zmluva   Domino

Rámcová kúpna zmluva   Fictum

Rámcová kúpna zmluva   Insa

Kúpna zmluva                   Janek

Kúpna zmluva                   Kočík KZ

Rámcová kúpna zmluva   Kočík RZ

Zmluva                              Ledvák bleskozvody

Dohoda o postúpení        Ledvák postúpenie

Rámcová zmluva               NAL

Rámcová kúpna zmluva   Ing. Maršálek

Zmluva                               Milk – Agro

Rámcová kúpna zmluva    Promix

 

 

 

 

 

 


späť na povinné zverejňovanie