Ubytovanie

Ubytovanie prijímateľov sociálnej služby v domove sociálnych služieb je zabezpečené v priestoroch kaštieľa nasledovne:

Typ izbyPočet izieb
dvojlôžkové6
trojlôžkové12
štvorlôžkové izby8
päťlôžkové izby4

Ubytovanie prijímateľov sociálnej služby v špecializovanom zariadení je zabezpečené v domčeku v areáli zariadenia v:

Typ izbyPOČET IZIEB
dvojlôžkové3
trojlôžkové2

Prijímateľ sociálnej služby má na izbe k dispozícií posteľ, nočný stolík, stoličku a stôl. Súčasťou ubytovania sú aj spoločenské miestnosti s kuchynkou na každej skupine. Kúpeľne a toalety sú spoločné pre prijímateľov na každej skupine.

Pri príchode prijímateľa sociálnej služby do zariadenia je tento po prihliadnutí na jeho zdravotný stav a schopnosti zaradený na skupinu, kde sa mu určí izba a lôžko na skupine.

Prijímateľ sociálnej služby si môže čiastočne, so súhlasom riaditeľa zariadenia zabezpečiť vybavenie izby vlastným nábytkom tak, aby toto vybavenie spĺňalo predpoklady na podporu jeho zdravia a bezpečia a neobmedzovalo iných prijímateľov sociálnych služieb.