Stravovanie

Stravovanie v zariadení sa zabezpečuje prípravou stravy vo vlastnej stravovacej prevádzke tak pre DSS ako aj ŠZ podľa jedálneho lístka zostaveného komisiou zriadenou riaditeľom zriadenia v ktorej je aj zástupca prijímateľov sociálnej služby.

V zariadení sa poskytuje celodenné stravovanie za ktoré sa považujú raňajky, obed, večera a dve vedľajšie jedlá, pri diabetickej diéte aj druhá večera.

Na účely určenia stravnej jednotky na deň na prijímateľa sa počíta:

Racionálna stravaDiabetická a špeciálna diéta
Raňajky18,9 %
Raňajky
11 %
Desiata
8,15 %
Desiata
8%
Obed
39,6 %
Obed
43 %
Olovrant8,15%
Olovrant8 %
Večera
25,2 %
Večera
27 %
Druhá večera
6 %

Stravná jednotka sa skladá z nákladov na suroviny a režijných nákladov na prípravu stravy a jej cena je uvedená v cenníku za poskytované sociálne služby.

Strava sa podáva v spoločnej jedálni a to v čase:

Druh jedlaCena jedla
Raňajky
0,51 €
Desiata
0,22 €
Obed
1,07 €
Olovrant
0,22 €
Večera
0,68 €

Diétna strava sa poskytuje na základe odporúčania lekára. V nedeľu sa podáva suchá večera.

Odhlásenie zo stravovania je možné pri prerušení poskytovania starostlivosti z dôvodu:

  1. poskytovania zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení
  2. povoleného pobytu prijímateľa mimo zariadenie
  3. rekreačného alebo zotavovacieho pobytu

a to jeden deň vopred, alebo najneskôr ráno do 7,00 hod. V prípade neodhlásenia sa prijímateľa zo stravy, účtuje sa mu strava ako keby bola odobratá.

Imobilným prijímateľom a prijímateľom, ktorí sa pre chorobu dočasne nemôžu stravovať v jedálni, je strava podávaná pri lôžku a zabezpečuje ju službukonajúci personál na skupine.