Režim dňa

Čas odČas DoAktivita
6:00Budíček
6:157:30Osobná hygiena, odievanie, úprava izieb
7:308:30Raňajky
8:309:00Ranná komunita, podávanie kávy
9:0011:45Pracovná činnosť, činnosť podľa individuálnych plánov
11:4513:15Obed
13:1514:00Podávanie kávy, osobné voľno
14:0015:30Individuálna pracovná činnosť, voľnočasové aktivity
15:3017:00Osobné voľno
17:0018:00Večera
18:0022:00Osobné voľno
22:006:00Nočný pokoj (nie je dovolené hlučne sa správať, sledovanie TV a počúvanie rádia je povolené za podmienky, že nebudú rušení ostatní prijímatelia sociálnej služby).