Pracovná terapia

V domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení sa zabezpečuje pre prijímateľov sociálnej služby pracovná terapia na osvojovanie si pracovných návykov a zručnosti pod odborným vedením ergoterapeutov, ktorej cieľom je obnova, udržanie alebo rozvoj fyzických mentálnych a pracovných schopnosti prijímateľa sociálnej služby.

Pracovná terapia prebieha v priestoroch zariadenia a remeselných dielňach, pričom pri plánovaní jednotlivých činnosti je dôležitý individuálny prístup a primerané prestávky na oddych.

Pracovná činnosť sa vykonáva v čase

 • od   9,00 hod. do 11,45 hod.
 • od 14,00 hod. do 15,30 hod.

Pracovná terapia vo vonkajších priestoroch areálu je zameraná na:

 • pestovanie zeleniny a záhradníctvo,
 • chov domácich a úžitkových zvierat,
 • údržba a úprava parkových plôch,
 • práca na vrátnici a sprievodcovstvo.

Pracovná terapia v remeselných dielňach je zameraná na:

 • práca s hlinou, výroba keramiky,
 • práca s kovom, výroba svietnikov a kovových dekoračných predmetov,
 • práca s drevom, rezba, brúsenie, pílenie, výroba magnetiek, pod kávovníkov, sieťotlač a opracovávanie samorastov z dreva,
 • tkanie kobercov, vyšívanie, pletenie, háčkovanie,
 • výroba košíkov z prútia, maľovanie, bralenovanie, batikovanie,
 • výroba zámkovej dlažby.

Pracovná činnosť prijímateľov sociálnej služby v zariadení je denne vyhodnocovaná a odmeňovaná, pričom najaktívnejší prijímatelia sociálnej služby sú odmeňovaní jednodňovými výletmi a preplatením rekreačných  pobytov.