Hygiena a upratovanie

Zamestnanci a prijímatelia sociálnej služby dbajú o to, aby bola dodržiavaná hygiena a udržiavaný poriadok v zariadení.

V zariadení sa denne vykonáva ranná a večerná osobná hygiena prijímateľov, ktorú mobilní prijímatelia vykonávajú sami pod dohľadom opatrovateľov a imobilní prijímatelia za pomoci opatrovateľov alebo zdravotného personálu.

Sprchovanie sa vykonáva podľa potreby a kúpanie sa vykonáva u prijímateľov na zdravotných skupinách 2 x týždenne a u prijímateľoch na výchovných skupinách 3 x týždenne podľa harmonogramu.

Holenie a strihanie nechtov sa na  skupinách vykonáva podľa potreby. Strihanie prijímateľov sociálnej služby je zabezpečené každý druhý mesiac, resp. podľa potreby a vykonávané je prostredníctvom  kaderníčky, ktorá dochádza do zariadenia.

Dezinfekcia ubytovacích priestorov na jednotlivých skupinách sa vykonáva najmenej 1x týždenné v prípade potreby každý deň. V rámci dezinfekcie sa 1x za dva týždne vymieňa posteľné prádlo v prípade väčšieho znečistenia okamžite.

Osobnú bielizeň a prádlo si prijímatelia vymieňajú podľa potreby a znečistené prádlo a bielizeň je odnášaná do vlastnej práčovne zariadenia k vypraniu.

Upratovanie izieb, ubytovacích priestorov a sociálnych zariadení zabezpečujú upratovačky. Všetky priestory určené na bývanie sa denne upratujú, zariadenia určené na osobnú hygienu a sociálne zariadenia sa denne umývajú a dezinfikujú. Jedenkrát  za štvrťrok  sa vykonáva celkové upratovanie spojené s umytím okien, dverí, svietidiel a nábytku.