Uskutočnilo sa

26.7.-2.8.2014 rekreačný pobyt prijímateľov na Zemplínskej šírave, hotel Energetik – I. etapa

Spišská liga v petanqu prijímateľov DSS za podpory Nadácie PONTIS
5.6.2014 – otvorenie turistickej sezóny, petanqového ihriska a petanquovej ligy 2014
29.4.2014 výlet do Ochtinskej aragonitovej jaskyne
7.4.2014 výlet prijímateľov na Plejsy
25.3.2014 návšteva knižnice v Spišskom Podhradí
8.3.2014 posedenie z príležitosti MDŽ
26.2.2014 ples CSS Batizovce
14.2.2014 Valentínske posedenie
31.12.2013  Silvestrovská Disco
9. – 12.12.2013 Výlet prijímateľov spojený s Vianočnými nákupmi
6.12.2013 Mikulášske popoludnie – posedenie s bohoslovcami spojené s príchodom sv. Mikuláša
28.11.2013 Hodkovská líra – súťaž o najlepšieho speváka zariadenia spojená s Katarínskou zábavou
27.11.2013 Železný muž DSS – súťaž v pretláčaní rúk
26.11.2013 Účasť vybraných prijímateľov na benefičnom koncerte v Rožnave Info
14.11.2013 Kultúrno – zábavne popoludnie „Skupina baví Skupinu“
23.10.2013  Kultúrno – zábavne popoludnie „Skupina baví Skupinu“
17.10.2013 Účasť na Športovej olympiáde v Sp. Novej Vsi
23.-27.9 2013 Účasť vybraných prijímateľov na rekreačnom pobyte hotel Čingov – Slovenský Raj
19.9.2013 Deň Partnerstva
13.9.2013 Účasť prijímateľov na púti na Mariánskej hore v Levoči v rámci púte prijímateľov s mentálnym postihnutím
9-13.92013 Účasť vybraných prijímateľov na rekreačnom pobyte hotel Čingov – Slovenský Raj
8.9.2013 Celodenný výlet do ZOO Kavečany spojený s obhliadkou mesta Košice v rámci akcie Košice –EU hlavné mesto kultúry
17.8-24.8.2013 Účasť vybraných prijímateľov na rekreačnom pobyte hotel Energetik Zemplínska Šírava
27.7-3.8.2013 Účasť vybraných prijímateľov na rekreačnom pobyte hotel Energetik Zemplínska Šírava
28.6.2013 Účasť prijímateľov na 13. ročníku festivalu kultúrnych činností Spišský salaš
20.6.2013 Účasť prijímateľov na juniálese v DSS Sp. Štvrtok
12.6.2013 Účasť prijímateľov na výstave a vernisáže obrazov prijímateľov s mentálnym postihnutím
12.5-16.5. 2013 Účasť vybraných prijímateľov na rekreačnom pobyte na PIENINÁCH
10.5.2013 Účasť na divadelnom predstavení v Spišskom divadle v Sp. Novej Vsi
2.5.2013 Účasť na cirkusovom predstavení v Granč – Petrovciach
28.4.2013 Vychádzka v rámci dňa otvorenia turistickej sezóny na  Spišskom hrade
26.4.2013 Výlet do Vysokých Tatier a Belianskej jaskyne
21.4.2013 Návšteva seminára v Sp. Kapitule v rámci dňa otvorených dverí
5. 7. 12. 19. marca 2013 – Návšteva knižníc v Sp. Podhradí a v Sp. Vlachov v rámci akcie „Marec mesiac knihy“
3.3.2013 Výlet prijímateľov Technické múzeum Košice
19.2.2013 Účasť prijímateľov na stolnotenisovom turnaji usporiadaným DSS Sp. Štvrtok
12.-14.2.2013 Účasť vybraných prijímateľov na Blumiáde na Jahodnej