Spišská petanque liga 2015

Výsledky 1. kola

Výsledky 2. kola

Výsledky 3. kola

Výsledky 4. kola

Výsledky 5. kola

Výsledky 6. kola a celkové výsledky II. ročníka