Povinné zverejňovanie

Podľa § 49a Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informácie a dokumenty z procesov verejného obstarávania.

 

Údaje, dokumenty a tlačivá budú neskôr doplnené.


Žiadosti evidované pre domov sociálnych služieb nájdete na karte žiadosti DSS.

Žiadosti evidované pre špecializované zariadenie sú uvedené na karte žiadosti ŠZ.

Informácie o faktúrach v roku 2014 nájdete na karte faktúry 2014.

Informácie o faktúrach v roku 2015 nájdete na karte faktúry 2015.

Informácie o faktúrach v roku 2016 nájdete na karte faktúry 2016.

Ekonomický oprávnené náklady EON

 

 

Zmluvy

 


 

lupa