Podujatia

Plánované podujatia:

V rámci kultúrneho leta je plánované vystúpenie hudobných a umeleckých skupín:

  • 17.8.2014 Záhoraci
  • 24.8.2014 Gregovci

 
Spišská liga v petanqu pre prijímateľov DSS za podpory Nadácie PONTIS
Výlet na Donovaly – HABAKUKY
5.6.2014 otvorenie letnej turistickej sezóny
11.5.2014 – 16.5.2014 rekreačný pobyt prijímateľov na Pieninách
26.7.2014 – 2.8.2014 rekreačný pobyt prijímateľov na Zemplínskej šírave
Počas celého roka prebieha kultúrno – spoločenská akcia „Skupina baví skupinu“


Aktivity

Domov sociálnych služieb vytvára pre svojich prijímateľov rôzne aktivity napr:
športové aktivity (futbal, basketbal, stolný tenis a iné)
výlety do blízkeho okolia ( Dreveník, Spišský hrad, Slovenský raj, Košice, Levoča)
zájazdy do divadla
návšteva ZOO
kultúrno –spoločenské akcie v areáli zariadenia ale aj mimo neho ( diskotéky, kultúrne vystúpenia )
športovo – branné činnosti
posilňovňa
návštevy iných sociálnych zariadení.