Športová olympiáda

Dňa 17.10.2013 sa vybraní prijímatelia nášho domova sociálnych služieb zúčastnili na 8. ročníku športovej olympiády v Sp. Novej Vsi, ktorú organizoval domov sociálnych služieb NÁŠ DOM. Súťažilo sa vo viacerých športových disciplínach jednotlivcov a družstiev.

V disciplíne bicyklovanie ležmo sme obsadili 2. miesto. V hádzaní kociek 2. miesto.

V behu na 30 metrom sme taktiež obsadili 2. miesto. V štafete trojčlenných družstiev sme obsadili krásne 1. miesto.