Uskutočnilo sa

Študenti SPGŠ Levoča pripravili zábavný program pre prijímateľov sociálnych služieb Domovina, Žehra-Hodkovce pod vedením profesorky Dr. Boženy Švábovej.

 

 

26.7.-2.8.2014 rekreačný pobyt prijímateľov na Zemplínskej šírave, hotel Energetik – I. etapa

Spišská liga v petanqu prijímateľov DSS za podpory Nadácie PONTIS

5.6.2014 – otvorenie turistickej sezóny, petanqového ihriska a petanquovej ligy 2014

29.4.2014 výlet do Ochtinskej aragonitovej jaskyne

7.4.2014 výlet prijímateľov na Plejsy

25.3.2014 návšteva knižnice v Spišskom Podhradí

8.3.2014 posedenie z príležitosti MDŽ

26.2.2014 ples CSS Batizovce

14.2.2014 Valentínske posedenie

31.12.2013 Silvestrovská Disco

9. – 12.12.2013 Výlet prijímateľov spojený s Vianočnými nákupmi

6.12.2013 Mikulášske popoludnie – posedenie s bohoslovcami spojené s príchodom sv. Mikuláša

28.11.2013 Hodkovská líra – súťaž o najlepšieho speváka zariadenia spojená s Katarínskou zábavou

27.11.2013 Železný muž DSS – súťaž v pretláčaní rúk

26.11.2013 Účasť vybraných prijímateľov na benefičnom koncerte v Rožnave Info

14.11.2013 Kultúrno – zábavne popoludnie „Skupina baví Skupinu“

23.10.2013 Kultúrno – zábavne popoludnie „Skupina baví Skupinu“

17.10.2013 Účasť na Športovej olympiáde v Sp. Novej Vsi

23.-27.9 2013 Účasť vybraných prijímateľov na rekreačnom pobyte hotel Čingov – Slovenský Raj

19.9.2013 Deň Partnerstva

13.9.2013 Účasť prijímateľov na púti na Mariánskej hore v Levoči v rámci púte prijímateľov s mentálnym postihnutím

9-13.92013 Účasť vybraných prijímateľov na rekreačnom pobyte hotel Čingov – Slovenský Raj

8.9.2013 Celodenný výlet do ZOO Kavečany spojený s obhliadkou mesta Košice v rámci akcie Košice –EU hlavné mesto kultúry

17.8-24.8.2013 Účasť vybraných prijímateľov na rekreačnom pobyte hotel Energetik Zemplínska Šírava

27.7-3.8.2013 Účasť vybraných prijímateľov na rekreačnom pobyte hotel Energetik Zemplínska Šírava

28.6.2013 Účasť prijímateľov na 13. ročníku festivalu kultúrnych činností Spišský salaš

20.6.2013 Účasť prijímateľov na juniálese v DSS Sp. Štvrtok

12.6.2013 Účasť prijímateľov na výstave a vernisáže obrazov prijímateľov s mentálnym postihnutím

12.5-16.5. 2013 Účasť vybraných prijímateľov na rekreačnom pobyte na PIENINÁCH

10.5.2013 Účasť na divadelnom predstavení v Spišskom divadle v Sp. Novej Vsi

2.5.2013 Účasť na cirkusovom predstavení v Granč – Petrovciach

28.4.2013 Vychádzka v rámci dňa otvorenia turistickej sezóny na Spišskom hrade

26.4.2013 Výlet do Vysokých Tatier a Belianskej jaskyne

21.4.2013 Návšteva seminára v Sp. Kapitule v rámci dňa otvorených dverí

5. 7. 12. 19. marca 2013 – Návšteva knižníc v Sp. Podhradí a v Sp. Vlachov v rámci akcie „Marec mesiac knihy“

3.3.2013 Výlet prijímateľov Technické múzeum Košice

19.2.2013 Účasť prijímateľov na stolnotenisovom turnaji usporiadaným DSS Sp. Štvrtok

12.-14.2.2013 Účasť vybraných prijímateľov na Blumiáde na Jahodnej