Podujatia

Aktivity

Domov sociálnych služieb vytvára pre svojich prijímateľov rôzne aktivity napr:

  • športové aktivity (futbal, basketbal, stolný tenis a iné)
  • výlety do blízkeho okolia ( Dreveník, Spišský hrad, Slovenský raj, Košice, Levoča)
  • zájazdy do divadla
  • návšteva ZOO
  • kultúrno –spoločenské akcie v areáli zariadenia ale aj mimo neho ( diskotéky, kultúrne vystúpenia )
  • športovo – branné činnosti
  • posilňovňa
  • návštevy iných sociálnych zariadení.