Podujatia

Veľkonočný predaj v Spišskej Novej Vsi :

 

http://www.snv.sk/data_import/tvrVysielanie/180330/180330-4.mp4

 

 

 

 

 

Plánované podujatia:

V rámci kultúrneho leta je plánované vystúpenie hudobných a umeleckých skupín:

  • 17.8.2014 Záhoraci
  • 24.8.2014 Gregovci

Spišská liga v petanqu pre prijímateľov DSS za podpory Nadácie PONTIS

Výlet na Donovaly – HABAKUKY

5.6.2014 otvorenie letnej turistickej sezóny

11.5.2014 – 16.5.2014 rekreačný pobyt prijímateľov na Pieninách

26.7.2014 – 2.8.2014 rekreačný pobyt prijímateľov na Zemplínskej šírave

Počas celého roka prebieha kultúrno – spoločenská akcia „Skupina baví skupinu“

Aktivity

Domov sociálnych služieb vytvára pre svojich prijímateľov rôzne aktivity napr:

  • športové aktivity (futbal, basketbal, stolný tenis a iné)
  • výlety do blízkeho okolia ( Dreveník, Spišský hrad, Slovenský raj, Košice, Levoča)
  • zájazdy do divadla
  • návšteva ZOO
  • kultúrno –spoločenské akcie v areáli zariadenia ale aj mimo neho ( diskotéky, kultúrne vystúpenia )
  • športovo – branné činnosti
  • posilňovňa
  • návštevy iných sociálnych zariadení.