Financovanie

Činnosť  Domoviny, n. o. je v roku 2018 finančne zabezpečovaná na základe :

1 . Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach .... reg. číslo 1178/2018-M_ORF  ( zmluva s MPSVaR SR)  pozri : https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3350973&l=sk

2. Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach .... reg. číslo 1974/2018/OSVaZ-61 ( zmluva s KSK)  pozri : https://www.vucke.sk/APIR/sk/Urad_KSK/Zmluvy_obj_fakt/_layouts/List_Deta...